Contactos

 

NOMBRE CARGO CORREO TELEFONO 5804551
Juliette Agámez Triana  Coordinadora Departamento Estudios a Distancia  jagamez@autonoma.edu.co  ext. 105
German Morales  Coordinador Sistemas Información Académica  gamorales@autonoma.edu.co  ext. 104
Zoraida Gamboa Esquivel  Asistente Departamento Estudios a Distancia  asistentedead@autonoma.edu.co  ext. 151
Marlio Campos Vanegas  Líder Administración Empresas 9° 10°  liderAE910@autonoma.edu.co  ext. 158
Luisa Fernanda Morales  Líder Administración Empresas 7° 8°  liderAE78@autonoma.edu.co  ext. 222
Alexander Rincón Rojas  Líder Tecnologías 1° 2° 3°  lidertecnologias123@autonoma.edu.co  ext. 157
Alvaro Ruiz Rodríguez  Líder Tecnologías 4° 5° 6°  lidertecnologias6@autonoma.edu.co  ext. 159
William Cogua Bohórquez  Líder Bienestar Universitario  wcogua@autonoma.edu.co  ext. 132
Edgar Andrés Sosa Neira  Consejero e.sosa@autonoma.edu.co  ext. 159
Claudia Daza Consejera cdaza@autonoma.edu.co  ext. 157
Albeiro  José Medina  Barros Profesor(a) amedina@autonoma.edu.co ext. 106-273-168
Ángela María Arboleda Restrepo Profesor(a) aarboleda@autonoma.edu.co ext. 106-273-168
Carlos  Rene Jiménez  Castañeda Profesor(a) carlosrjimenezc@autonoma.edu.co ext. 106-273-168
David  Esteban Garzón  Vásquez Profesor(a) davesgarzon@autonoma.edu.co ext. 106-273-168
Debinson  Cabra  Cruz Profesor(a) deca@autonoma.edu.co ext. 106-273-168
Enrique   Rincón   Prieto Profesor(a) erincon@autonoma.edu.co ext. 106-273-168
Franklin  Deiber Buitrago  Echeverry Profesor(a) franklinbuitrago@autonoma.edu.co  ext. 106-273-168
Gina  Paola Villalobos  González Profesor(a) ginapaola@autonoma.edu.co ext. 106-273-168
Jenny  Alejandra Toloza Villegas Profesor(a) jennya.tolozav@autonoma.edu.co ext. 106-273-168
Juan  Felipe Ladrón  De Guevara Profesor(a) juanldeguevara@autonoma.edu.co ext. 106-273-168
Liliana  Silva   Ferreira Profesor(a) lilianasilva@autonoma.edu.co ext. 106-273-168
Rosa Milena Muñoz Villanueva Profesor(a) rmunoz@autonoma.edu.co ext. 106-273-168
Saulo  Fernando Murcia  Cuervo Profesor(a) saulofmurciac@autonoma.edu.co ext. 106-273-168
Alexander  Rincón   Rojas Profesor(a) a.rincon@autonoma.edu.co ext. 106-273-168
Álvaro  Ruiz  Rodríguez Profesor(a) alvaroruiz@autonoma.edu.co ext. 106-273-168
Luisa Fernanda Morales  Rodríguez Profesor(a) lmorales@autonoma.edu.co ext. 106-273-168
Marlio  Campos  Vanegas Profesor(a) mcampos@autonoma.edu.co ext. 106-273-168

Última modificación: Friday, 13 de March de 2020, 13:20